Make your own free website on Tripod.com
 
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA DUNGUN
23000 DUNGUN, TERENGGANU.
Tel: 09-8481395                                E-Mail:skkualadungun@hotmail.com

[laman utama][kata aluan Guru Besar][wawasan sekolah][misi sekolah][piagam sekolah]
[sejarah sekolah][lagu sekolah][senarai Guru Besar][kakitangan sekolah][takwin persekolahan]
[takwin sekolah][Kurikulum][Hal Ehwal Murid][Ko-kurikulum][PIBG][Album sekolah]

WAWASAN SEKOLAH

"Bahawa Sesungguhnya Wawasan Sekolah Kebangsaan Kuala Dungun ialah UntukMenuju Ke Arah Kesempurnaan Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Rendah KBSR, Bagi Mencapai Matlamat dan Falsafah Pendidikan Negara".