Make your own free website on Tripod.com
 
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA DUNGUN
23000 DUNGUN, TERENGGANU
Tel; 09-8481395                   E-Mail:skkualadungun@hotmail.com

[laman utama][kata aluan Guru Besar][wawasan sekolah][misi sekolah][piagam sekolah]
[sejarah sekolah][lagu sekolah][senarai Guru Besar][kakitangan sekolah][takwin persekolahan]
[takwin sekolah][Kurikulum][Hal Ehwal Murid][Ko-kurikulum][PIBG][Album sekolah]

MISI SEKOLAH

Bahawa sesungguhnya misi Sekolah Kebangsaan Kuala Dungun ialah untuk meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan kecemerlangan pelaksanaan semua program aktiviti pendidikan untuk melahirkan murid yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia.